ธรรมะวังสุขคติธรรม

 

"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา "

???????????????????????? คือ พระพุทธเจ้า? ไม่เกิด ไม่ตาย ไม่ได้หายไปไหน แม้ว่าพระพุทธองค์ได้ปรินิพพานไปแล้ว ๒๕๐๐ กว่าปี
?ขึ้นอยู่กับจิตของเรา ว่าจะเข้าถึงพระพุทธองค์ได้อย่างไร


หลายคนมาจากการปฏิบัติธรรมที่ผิดระบบ ผิดวิธี จึงต้องอาศัยพระอาจารย์ ครูผู้สอนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปในทางที่ถูกต้อง

ธรรมะของพระพุทธองค์ มี 3 ระดับ คือ
ธรรมะชั้นต้น
ธรรมะชั้นกลาง
ธรรมะชั้นสูง
ในการทำความเข้าใจในธรรม ขึ้นอยู่กับระดับจิต ความรู้ พื้นฐาน บุญญา-บารมี ที่สะสมมาเป็นภพชาติ ขึ้นอยู่กับการจำแนก แยก เสมือนดอกบัว 4 เหล่า

ทางเวปไซต์ขอเป็นสื่อกลางให้กับบุคคลที่สนใจในหลักธรรม คำสอนของพระพุทธองค์
จึงได้นำบทบรรยายธรรม เป็นธรรมะที่มิได้ปรุงแต่ง หรืออาศัยสัญญาจำ จากตำราใดๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนเพียงแค่ทำจิตตาม ทำใจว่าง เพราะธรรมะ คือ? ธรรมชาติ

?
สิ่งที่เหมือนกันของนักปฏิบัติที่ต้องเจอ เหมือนๆ กันทุกคน ในการปฏิบัติคือ ธรรม 3 ดวง

1.โลกธรรม 8
เป็นธรรมะเบื้องต้นของนักบวชทั่วไป ของการเป็นตัวตน ในลาภ ยศ ชื่อเสียง สรรเสริญ สุข ทุกข์ นินทา

2.ธรรมวิปริต
เกิดจากกรรมวิสัยของตัวบุคคลปฏิบัติ ที่เกิดผล เป็น ตาทิพย์ หูทิพย์ รู้วาระจิต มีฌาณและสมาบัติต่างๆ ฤทธิ์เดชมากมาย ใน แสง สี ภาพ นิมิตร อดีตชาติ มากมาย ซึ่งต้องศึกษาให้ดี เพราะจะทำให้ไปสู่ความหลง วิบัติได้ เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติธรรม หากขาดสติ
ธรรมประเภทนี้เกิดกับผู้ปฏิบัติทั่วไปที่เคร่งครัดเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในมายาโลกและมายาธรรม

3. ธรรมอนัตตจักร
ซึ่งเป็นธรรมหลุดพ้น เป็นธรรมอนัตตา วางออกไปจากอัตตา ตัวตน นอกเหนือไปจากประเด็นธรรมะที่กล่าวมาแล้ว เป็นธรรมแห่งดวงจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาล อันไร้ขอบเขต
เกิดจากความเป็นมัชฌิมา และความว่าง ซึ่งพระอริยเจ้าต่างๆ ได้หลุดพ้นไปแล้ว อยู่เหนือสัญญาจำ จดบันทึก ทั้งปวง ไม่ได้อ่านเขียน เรียนจำ หรือใช้คัมภีร์ใดๆ เพราะสิ่งสำคัญ คือ ใจ เท่านั้น ที่เป็นใหญ่ ต่อสัจจะการกระทำ


หมายเหตุ
ุ ธรรมะของพระพุทธองค์ เป็นธรรมที่ ละเอียดอ่อน ใช่ว่าจะคิดเองได้
แห่งแสงสว่าง โอฬาร ซึ่งเกิดจากจิต ล้วน ๆ มนุษย์ผู้มีกิเลส ใช่จะสรุป คิดกันได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณา ด้วยปัญญา ถึงจะเข้าใจในธรรม ของพระพุทธองค์ อย่าได้ใช้อารมณ์ และทิฐิ ของตนเองเด็ดขาด มิฉะนั้นจะไม่มีโอกาสได้พบธรรมแห่งจิตพุทธ

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ คือความว่าง

 

 


 
mod_vvisit_counterToday15
mod_vvisit_counterThis week108
mod_vvisit_counterThis month1839
mod_vvisit_counterAll277562