ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ สำนักสงฆ์วังสุขคติธรรม (โดยสังเขป)

เดิมทีบนเขาอกทะลุเป็นป่าเบญจพรรณ และอันตรายจากสัตว์อสรพิษ ประกอบกับเป็นสภาพป่าดิบที่สมบูรณ์ หลายคนได้เข้ามาและสูญหาย
บอกต่อ เล่าขานกันมานานหลายชั่วอายุคน
เมื่อปี ๒๕๓๕
?พระอาจารย์ท่านสารศิลป์ ขันติพโล ได้เข้าไปพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง พื้นที่เขาอกทะลุ ชาวบ้านต่างให้ความสนใจ และศรัทธาเป็นจำนวนมาก ต่างทยอยเป็นศิษย์มากขึ้น ตามลำดับ


การดำเนินชีวิตของพระ แม่ชี เป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีน้ำ ไฟฟ้า ใช้ ตามวิถีธรรมอรัญวาสี ทั้งนี้การปฏิบัติและการวางตัวที่ดีของนักบวช เน้นการปฏิบัติธรรมเป็นหลัก ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ทางสำนักสงฆ์ฯ
การสอนธรรมะให้กับทุกคน หรือกลุ่มบุคคล อย่างเป็นกันเอง ไม่ได้สอนให้งมงาย ทุกอย่างพิสูจน์ได้ ตามหลักวิทยาศาสตร์
เกิด ความศรัทธาของชาวบ้าน อย่าง ต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากบุคคลหลายๆ กลุ่ม ทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชน ทำให้การพัฒนาสำนักสงฆ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การขนย้าย ข้าวของ สังฆทานต่างๆ จากด้านล่างไปสู่สำนักสงฆ์ ฯ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วย ต้องใช้การถือ? แบก และเดินด้วยเท้าขึ้นบนสำนักสงฆ ์เท่านั้น


จนเมื่อปี ๒๕๔๕ ด้วยแรงศรัทธาของญาติโยม จึงได้มีน้ำ-ไฟฟ้า ในจุดหลักๆ และเดินเส้นสลิง(ขนของ) ที่เก็บน้ำ,ห้องน้ำ-ห้องส้วม ฯลฯ
สำนักสงฆ์วังสุขคติธรรม สันตินคร (เขาอกทะลุ)
ตั้ง อยู่กลางเทือกเขาอกทะลุ ๑ใน ๙ ลูกที่ตั้งเด่น อยู่กลางเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งจะเห็นเขาอกทะลุ เป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดไปแล้ว แต่น้อยคนที่จะรู้จักสำนักสงฆ์แห่งนี้


สำนักสงฆ์วังสุขคติธรรม ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕
จุดประสงค์ของสำนักสงฆ์
?จุดประสงค์ของสำนักสงฆ์

เพื่อให้เป็นสถานที่อบรมจิตใจ สติปัญญา เป็นอันดับแรก
รองลงมาคือการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อวัดความศรัทธา และความอดทน เป็นเนื้อนาบุญของการกระทำที่ดีงาม

นัก ปฏิบัติธรรม ไม่ว่าพระภิกษุ หรือแม่ชี ผู้ถือศีล มาจากผู้ที่มีจิตศรัทธา มีความรู้ มีการศึกษา ใช่งมงาย ต่างมาหาวิธีบรรเทาทุกข์ และดับทุกข์ ที่ถูกต้อง

?เนื่องจากทางสำนักสงฆ์ ไม่รับกิจนิมนต์ หรือประกอบกิจพิธีกรรมใด ๆ งบประมาณในการจัดสร้าง ได้มาจากการทำบุญ ถวายปัจจัย
สิ่งของต่างๆ มาจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างโดยพระสงฆ์ แม่ชี และญาติโยม
นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จึงมีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี และทอดกฐิน
เป็นต้นมา

ระยะเวลากว่า ๒๐ ปี จากสถานที่ที่ไม่มีคนรู้จักจนกลายเป็นสถานปฏิบัติธรรม วิปัสสนา พระอาจารย์ท่านสารศิลป์ ขันติพโล
ได้ก่อให้เกิดผลงาน สิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย ดังนี้

ปี ๒๕๓๕
-ก่อสร้างโรงธรรมโครงไม้
- สร้างหลวงพ่อดอกบัวขาว ประดิษฐานไว้ในถ้ำ

ปี ๒๕๓๙
-เปลี่ยนโรงธรรมเป็นโครงเหล็ก
-ศาลาหน้าเขา
-ห้องส้วม ๒ ห้อง หน้าเขา

ปี ๒๕๔๐
-สร้างสระน้ำขนาดใหญ่ เป็นเวลา ๙ ปี (เนื่องจากพื้นดินเป็นหินแข็ง)

ปี ๒๕๔๑
-เดิน เส้นสลิงครั้งแรก ระยะ ๑,๓๐๐ เมตรไป-กลับ (ขนาด ๕ หุน) ลวดถัก ๑๘ เส้น ยึดด้วยเหล็กตัวซี ระยะเวลาในการทำ ๑ ปี (ออกแบบโดยพระภิกษุ)
-ก่อสร้างพระสังฆจายน์องค์ใหญ่
-พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางโปรดสรรพสัตว์

ปี ๒๕๔๕
- สร้างห้องน้ำ ห้องส้วมพระ ๒ ห้องบนเขา

ปี ๒๕๔๖
-สร้างองค์พระชินราชขนาดใหญ่ สูง ๒๕เมตร หน้าตัก ๑๐ เมตร
ระยะเวลาในการสร้าง ๑ ปี ๖ เดือน

ปี ๒๕๔๗
-ก่อสร้างหอระฆัง๓ชั้น รูปทรงเก๋งจีนตามนิมิตและปั้นองค์เทพเจ้า ๔ ทิศไว้ดูแลรักษา

ปี ๒๕๔๘
-ก่อสร้างศาลา ๘ เหลี่ยม

ปี ๒๕๕๐
- ก่อสร้างโรงทานพระโพธิ์สัตว์ ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓๑๒ ตารางเมตรเมตร
- สร้างพระพิฆเนศ สร้างพระพุทธเจ้าปางปริศนา (หน้าผา)
- ห้องน้ำ ๘ ห้อง
- ห้องเก็บของ
- แท็งค์ซีเมนต์เก็บน้ำ ๑๑บ่อ สูง ๓ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร

ปี ๒๕๕๑
-ก่อสร้างกุฎิแม่ชี ๑๑ หลังขนาดโดยประมาณ ๗ ตารางเมตร
-สร้างกุฏิพระ(เพิ่มเติม) ๑ หลัง
-สร้างพระโพธิ์สัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวร
-สร้างพระกษัติครรภ์โพธิสัตว์

ปี ๒๕๕๒
-ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย ๕๖ ตารางเมตร


หมายเหตุ

การสร้าง การบูรณะ อาคาร สถานที่ พระพุทธรูป รูปปั้นต่างๆ

ด้วยฝีมือพระ และแม่ชี ทั้งหมด มิได้จ้าง คนงาน จึงไม่ได้บวกค่าแรงในงบประมาณการสร้างในแต่ละชิ้นงาน

จึงกล่าวได้ว่า พระอาจารย์ท่านสารศิลป์ ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาทุกรูปแบบ

ทั้งพัฒนาคน พัฒนาจิต พัฒนาสถานที่ 
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterThis week106
mod_vvisit_counterThis month1837
mod_vvisit_counterAll277560